Hliníkový systém BLYWEERT HERCULES

 

Název systému: Blyweert HERCULES

 

 • Okenně dveřní systém s tepelnou izolací
 • Typ systému: exteriérový (okna, dveře, stěny)
 • Počet komor: 3
 • součinitel prostupu tepla: 2,35 až 3,05 Wm2K*
 • Bezpečnostní třída: SKG-WK2
 • Spárová průvzdušnost: třída 2
 • Odolnost na zatížení větrem: třída C2
 • Stavební hloubka rámu: 67 mm
 • Povrchová úprava: prášková barva (kompletní RAL) / elox (C0 - C35)
 • Zasklívací tloušťka:  12 - 60 mm
 • Kompatibilní s ostatními profilovými systémy Blyweert

* v závislosti na kombinaci profilů

 

Výrobky mohou být osazeny jak prosklenými, tak i neprůhlednými (plnými) typy výplní.

 

 

Více informací o profilovém systému Blyweert HERCULES

 


 
PROPLAST K s.r.o. PROPLAST K s.r.o.