Servis, opravy a reklamace

Servis a opravy

Servis a opravy provádíme na našich výrobkách.
Servis, opravy a seřízení výrobků jiných výrobců provádíme po posouzení závady technikem nejlépe z fotodokumentace.


Ceník placeného servisu

Práce technika                 360 Kč/hod na jednoho pracovníka za každou započatou hodinu
Doprava                               12 Kč/km počítáno z Malých Svatoňovic
Čas technika na cestě    120 Kč/hod na jednoho pracovníka dle skutečně stráveného času
Materiál dle skutečně použitého materiálu
Režijní materiál                200 Kč/akci

 

V případě zájmu o servis vyplňte náš poptávkový formulář.

 

Standartní pracovní doba servisního technika po-pá 7:00 - 15:30.

 

Reklamace

Poskytnutá záruka

Poskytnutá záruka se vztahuje na vady vzniklé v důsledku:

 • výrobní vady nebo vady dílů,
 • poškození při přepravě nebo montáži prováděné zhotovitelem,
 • nesprávné montáže provedené zhotovitelem.

Poskytnutá záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

 • Nesprávnou, nešetrnou a neodbornou manipulací,
 • zanedbáním pravidelné údržby či nesprávným čištěním,
 • záměrným nebo mechanickým poškozením,
 • používáním výrobku pro jiné účely než je obvyklé,
 • montáží provedenou jinou osobou než zhotovitelem,
 • živelnou pohromou,
 • na jiné vady a poškození nezpůsobené zhotovitelem ani jeho dodavateli.

Délka záruční doby

Zhotovitel poskytuje záruku 5 let na výrobky vlastní výroby, tj. plastová a hliníková okna, dveře, a výrobky z nich sestavené.
Na ostatní výrobky poskytujeme zákonnou záruční dobu, tj. 24 měsíců. Toto se týká stínící techniky, parapetů, klik a kování, veškerého elektropříslušenství.
 

Uplatnění reklamace

Pro uplatnění reklamace je nutné uvést následující údaje:

 • jméno a adresu reklamujícího,
 • číslo smlouvy o dílo nebo jiného dokladu o nabytí např. faktury,
 • datum předání díla uvedený na Předávacím protokolu,
 • obsah reklamace – popis závady (nejlépe s fotodokumentací),
 • jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje.
   
 
PROPLAST K s.r.o. PROPLAST K s.r.o.