FIRE BLOCK 120 TM 90 EI


YAWAL FIRE BLOCK 120 TM 90EI slouží k výrobě široké škály protipožárních dělicích stěn s třídou odolnosti proti ohni EI 120.

Je kompatibilní se systémem TM 75EI. Systém TM 90EI splňuje požadavky platného technického schválení. Maximální rozměry konstrukce – protipožárních stěn, které lze pomocí tohoto systému vyrobit: výška: 4000 mm; šířka: 5240 mm.

 

VÝHODY SYSTÉMU

• materiály jsou klasifikovány jako oheň nešířící (NRO),
• tepelně izolační vlastnosti,
• použití výplní o tloušťce do 100 mm,
• možnosti výstavby vnitřních stěn bez odolnosti proti ohni v souladu s technickým schválením,
• možnost vestavby dveří systému YAWAL TM 75 EI.