KRATOS SGG HI


 

Kratos SGG HI je fasádní systém který se skládá z profilů, vyrobených z vysoce kvalitní hliníkové slitiny se strukturálním zasklením. Systém nabízí různorodost profilů s vysokým momentem setrvačnosti a také vysokou úroveň izolace.

 

Fasádní systém Kratos SGG HI je oblíbený architekty, pro své čisté linie, bez přerušení krycími profily.

Kratos SGG HI dosahuje v základní variantě součinitele prostupu tepla rámem  Uf od 1,12 W/m2K.

Kratos je kompatibilní s veškerým sortimentem Blyweert aluminium.