ATLAS


Atlas je systém s přerušeným  tepelným mostem, pro výrobu prosklených střech o různých rozměrech a tvarech. Systém se skládá s hliníkových profilů, vyrobených z vysoce kvalitní hliníkové slitiny.

Systém se skládá z nosných hliníkových krokví, do kterých jsou kotveny příčné profily. Do těchto profilů jsou vloženy PVC nosiče pro umístění skel a přerušení tepelného mostu, které zároveň slouží pro přišroubování vnější krycí lišty.

Atlas nabízí 3 stupně statické únosnosti nosných krokví, které jsou dodávány ve 3 pohledových variantách.