Otázky a odpovědi


Jaké jsou nynější normové požadavky na tepelnětechnické vlastnosti oken?

Nynější norma ČSN 730540 udává minimální U ( součinitel prostupu tepla) okna= 1,2 W/m2K; součinitel se vztahuje na celý výrobek, tzn. zasklené okno s rámem a křídlem

 

Jak se vyrábí barevné profily a jaké se používají barvy profilů?

Profily se opatřují barevnými fóliemi v barvách dřeva přímo ve výrobně profilů na speciálním laminovacím stroji. Vzorníky barev Vám samozřejmě poskytneme pro Váš jednodušší výběr.

 

Nezpůsobí montáž plastových oken vznik plísní v objektu?

Samotná montáž plastových oken zhorší proudění vzduchu v bytě, stará okna jsou netěsná, mnohdy i špatně začištěná, i to je ale věc, kvůli které okna vyměňujeme; tvorbě plísní na ostění oken se předejde montáží systému připojovací spáry firmy Illbruck- zajistí dokonalou izolaci připojovací spáry z exteriérové strany a parotěsnost z interiérové strany; je samozřejmé, že nedílnou součástí péče o okna a ostění je i pravidelné větrání jednotlivých místností; dnes se doporučuje větrat krátkodobě naplno otevřeným oknem, při dlouhodobém větrání tzv. větračkou dochází k ochlazování stěn v místnosti a tím i delší době dalšího jejího vytápění.

 

Co je to mikroventilace?

Mikroventilace, čtvrtá poloha kličky, umožňuje větrání v místnosti jednoduchým pootočením kličky na 45°, tím se křídlo oddálí od rámu ( okno netěsní), přitom ale zůstává bezpečně zavřené; tímto systémem jsou dnes již vybaveny všechny typy kliček.

 

Jaké druhy zasklení se používají a jaké mají vlastnosti?

Základní zasklení je provedeno z izolačního dvojskla složeného ze dvou kusů 4 mm skla, které jsou vymezené 16 mm dutinou vyplněnou argonem; vymezení skel zajišťuje distanční rámeček, který je vyroben z poplastovaného nerezu ( tzv. teplý rámeček). Toto izolační dvojsklo má U= 1,1 W/m2K. Dnes již skoro standartem je i izolační trojsklo složené ze tří kusů 4 mm skel vymezených dvěma 12 mm dutinami naplněných argonem. Toto izolační trojsklo má U= 0,7 ( popř. 0,6) W/m2K.

 

Jaké doplňky k oknům nabízíte?

Mezi doplňky patří vnitřní ( dřevotřískové, plastové) i venkovní parapety ( hliníkové), žaluzie a sítě proti hmyzu. Všechny doplňky jsou vyráběné v mnoha odstínech, opět záleží jen na výběru investora.

 

Jaké možnosti jsou při výrobě plastových dveří?

Vstupní dveře jsou nejnamáhanější část výplní otvorů a z tohoto důvodu nejsou vyráběny z klasických okenních profilů, ale z profilů silnějších, aby lépe zvládaly namáhání provozem v objektu. Na dveře nejsou kladeny tak přísné tepelnětechnické požadavky jako na okna.

 

Z čeho skládá zimní zahrada?

Zimní zahrada se skládá ze dvou základních částí- obvodová konstrukce a střecha. Obvodová konstrukce je vyrobena z klasických okenních profilů, umožňujících velkou variabilitu a možnosti při řešení členění. Střešní konstrukce je vyrobena z krokví a plocha střechy je z makrolonu.

 

Z čeho je vyrobena střecha zimní zahrady?

Na střešní konstrukci používáme polykarbonátové desky, které mají součinitel prostupu tepla U= 1,3 W/m2K, což je srovnatelné s plastovými obvodovými stěnami zimní zahrady ( U= 1,2 W/m2K). Na střešní konstrukci se dá použít i zasklení bezpečnostními skly.

 

Jaké tvary zimních zahrad lze sestavit?

Díky používání okenních profilů lze sestavy skládat do jakýchkoliv rozměrů. Sestavy se spojují po 1m komponentů. Otevírání jednotlivých segmentů je na přání zákazníka, lze samozřejmě i do sestav vložit balkonové dveře pro možnost spojení s venkovním prostorem ( zahradou).

Napište nám