DECEUNICK – SO EASY


rodina hliníkových systémů pro výrobu oken a dveří. Hlavní přednosti systémů jsou jednoduchost a rychlost výroby, omezení počtu potřebných prvků pro složení konstrukce a také originální jedinečný design. Nespornou výhodou jsou také teplotechnické vlastnosti, díky nimž systémy splňují doporučené hodnoty, i s použitím izolačního dvojskla. Systémy So Easy mají hodnotu součinitele prostupu rámy pod 1,0W/m2K. Referenční okna dosáhla neuvěřitelných hodnot vodotěsnosti třídy E2250Pa a vzduchovou průvzdušnost třídy 4.

U referenčního okna lze dosáhnout celkového prostupu okna Uw hodnoty až 0,6W/m2K*

SEZNAM SYSTÉMŮ – SO EASY