TM 77HI

O

Systém TM 77HI představuje bezpečné a inovativní řešení, které umožňuje dosáhnout dokonalých tepelně izolačních a zvukově izolačních parametrů, ochrany před větrem či vodou a bezpečnostních parametrů.

Díky použití vložek mezi hliníkovými profily bylo dosaženo dokonalých tepelně izolačních vlastností. Roli tepelné izolace plní speciálně určené komorové tepelné izolátory s výplní, která má vysoké tepelně izolační parametry.

 

VÝHODY SYSTÉMU

• možnost snížení nákladů na vytápění,
• možnost zhotovit konstrukce s velkými plochami, které umožňují provádět moderní návrhy fasád a interiérů,
• kompatibilita s celou řadou kování a ovládacích systémů,
• možnost realizovat moderní řešení konstrukcí v různých konfiguracích a způsobech uspořádání,
• možnost dosáhnout dokonalého součinitele prostupu tepla na úrovni Uf = 0,8÷1,5 W/m2K díky použití unikátních řešení tepelné izolace,
• možnost zhotovit balkonové dveře s nízkým prahem,
• možnost kombinace s jinými systémy Yawal.