TM 62HI


 

TM 62HI je systém sloužící k výrobě oken a dveří, u nichž je vyžadována tepelná izolace. Ke zlepšení tepelně izolačních vlastností dochází také díky použití speciálních vložek pod sklo v prostoru mezi skleněnou tabulí a profilem.

Systém splňuje přísné požadavky kladené na veřejné budovy s intenzivním provozem a budovy k bydlení. Díky konstrukci profilu se 3 komorami a použití izolačního materiálu (polyuretan) mezi izolačními vložkami lze dosáhnout nízké hodnoty součinitele prostupu tepla.