KRATOS HI


 

Kratos HI je fasádní systém který se skládá z profilů, vyrobených z vysoce kvalitní hliníkové slitiny. Systém nabízí různorodost profilů s vysokým momentem setrvačnosti a také vysokou úroveň izolace.

 

Fasádní systém Kratos HI je nabízen v několika izolačních variantách, od standardní, po variantu se zvýšenou tepelnou izolací označovanou HI3.

Kratos dosahuje v základní verzi součinitele prostupu tepla rámem  Uf od 1,12 W/m2K.

Systém umožňuje použití několika druhů vnějších krycích lišt rozmanitých tvarů.

Kratos je kompatibilní s veškerým sortimentem Blyweert aluminium.