FA N HI DACH


 

Kratos N HI vychází ze systému Kratos. Je určen pro instalaci na přesnou ocelovou nebo dřevěnou konstrukci. Systém disponuje tří-stupňovým odvodněním, proto lze ze systému tvořit libovolné tvary. Díky možnosti zasklení izolačním trojsklem dosahuje konečný výrobek výborných izolačních vlastností.

Kratos N HI dosahuje v základní verzi součinitele prostupu tepla rámem  Uf od 1,12 W/m2K.

Systém umožňuje použití několika druhů vnějších krycích lišt rozmanitých tvarů.

Kratos je kompatibilní s veškerým sortimentem Blyweert aluminium.