PI 50N


 

PI 50N je široce pojatý systém hliníkových profilů, který slouží k výrobě moderních, zateplených různých typů oken a dveří, výkladních skříní, příček a větrolamů.

Díky různorodosti profilů lze zkonstruovat dveře na povrchových závěsech i na závěsech upevněných uvnitř profilu

 

VÝHODY SYSTÉMU

• možnost konstruovat různá řešení z minimálního počtu profilů, možnost zefektivnit výrobu a zlepšit estetické vlastnosti produktů díky použití systému skrytého kování s rychlou montáží,
• univerzálnost řešení díky různorodosti kování a dvěma způsoby jeho montáže,
• možnost vytvářet konstrukce velkých rozměrů díky použití vyztužených profilů,
• možnost vestavby dveří do řady výkladních skříní díky doplňkovým profilům,
• možnost vzájemně napojovat konstrukce pod různými úhly,
• možnost kombinace s jinými systémy Yawal.